OVIDIU

OVIDIU

1898


      OVIDIU.. Prima revistă literară dobrogeană, Constanţa. 15 sept. 1898-30 iul. 1910. Bilunar. 29x20. 30 bani nr., 10 lei /an. Director-fondator: Petru Vulcan. Tip. Aurora-Constanţa.
      Revistă culturală de prestigiu, scoasă sub egida Cercului literar "Ovidiu".
      Sumarul primului număr: "Cuvântul de acasă" (articol-program) de Petru Vulcan; "Monumentul triumfal de la Adam-Klisi" (serial) de Gr.G. Tocilescu; "Cuvîntare publică" (despre Ovidiu) rostită de dl. P. Vulcan în preajma statuii lui Ovidiu în ziua inaugurării Bibliotecii universale a Cercului literar din Constanţa; "Ovidiu în exil" (poezie) de P.Vulcan; "Adio..." (poezie) de Dim. Nanu; "Numele Dobrogei în diferite timpuri" de M.D. Ionescu; "Creola" (poezie) de Petru Vulcan; "Cei şapte înţelepţi şi maximele lor" de D. Covatti; "La marginea mărei" şi "Către prieteni" (poezii) de Nuşi Tulliu; "Serbarea inaugurării bibliotecii universale a Cercului literar Ovidiu" (cu textele telegramelor trimise de oficialităţile sulmoneze); "Cronica revistei Ovidiu" (cu lista consiliului permanent şi a membrilor de onoare ai Cercului literar "Ovidiu"); "Revista revistelor".
      De la 1 oct. 1899, subtitlul: Revistă ştiinţifico-literară. Organul cercului literar "Ovidiu". În 1910, subtitlul: Prima revistă dobrogeană.
      În perioada 15 sept. 1898-25 aug. 1899 şi între 1 oct. 1899-1 feb. 1900 a apărut bilunar. În perioada 1 martie 1902-sept.1906 a apărut lunar.
      Nu a apărut în periodicele mar.1900-feb. 1902 şi oct. 1906-apr.1910. De la 15 mai la 30 iul. 1910 au apărut nr. 1-4.
      În total au apărut 88 numere, însumînd 1324 pagini.
      În 1899, secretar de redacţie: C.P. Demetrescu. Acelaşi C.P. Demetrescu apare ca director, alături de Petru Vulcan, la nr. 1-4 din 1910. Între 1 mar.1904-1 martie 1905, secretar de redacţie: N. Varone.
      Alte tipografii: Tip.Română, Dim. Nicolaescu şi Tip. Ovidiu - Constanţa.
      Rubrici permanente: Din istoricul cercului "Ovidiu" (Petru Vulcan); Din geografia Dobrogei (M.D. Ionescu), Cronica ştiinţifică (I.G. Petraru, Ioan Berberianu), Prin stepa Dobrogei (Petru Vulcan), Revista revistelor etc.
      În paginile revistei au apărut articole de istorie şi arheologie a Dobrogei, de geografie, psiho-pedagogie etc., creaţii literare originale şi traduceri, materiale folcloristice, recenzii ş.a. A susţinut dezvoltarea culturală a Dobrogei, necesitatea restaurării Monumentului triumfal de la Adamclisi, extinderii Bibliotecii universale "Ovidiu", înfiinţării de cercuri culturale, biblioteci şi muzee în Dobrogea etc. A promovat talentele tinere, între care, în afara lui Tulliu Nuşi, Florian Becescu ş.a., pe Eleonora I. Petrescu Nour, supranumită de Petru Vulcan o "Ada Negri a Dobrogei". A căutat să atragă în jurul revistei personalităţi culturale numindu-i membri de onoare ai Cercului literar "Ovidiu". Între aceştia: I.L. Caragiale, Spiru Haret, Nicolae Iorga, Ioan Kalinderu, I. Petrovici, Mihail Strajan, G.Dem. Teodorescu, Grigore Tocilescu, V.A. Urechia, Iuliu Zanne ş.a.
      Colaboratori: N. Batzaria, Florian Becescu, Marcu Beza, Panait Cerna, I.L. Caragiale, D. Cruţiu-Delasălişte, C.P. Demetrescu, V. Diamandi, Const. Dimitriu, V. Eminescu, M. Ionescu-Dobrogeanu, Nicolae Iorga, N. Mihăescu-Nigrim, Corneliu Moldovanu, Dem. Munteanu-Rîmnic, George Murnu, Dimitrie Nanu, Tulliu Nuşi, Al. Obreja, I.Petrovici, T. Pisani, N. Rădulescu-Niger, Ioan N. Roman, Const.N. Sarry, Carol Scrob, Taşcu Sunda, Al. Tălăşescu, G.Dem. Teodorescu, Grigore Tocilescu, George Tutoveanu, Al. Vernescu, Petru Vulcan, Al. Zamfirescu ş.a.


CONSTANTIN-ZAMFIR, Dumitru, GEORGESCU, Octavian.
Presa dobrogeană: (1879-1980): Bibliografie comentată şi adnotată. - s.n., 1985, p.237-239Pagina precedentă Pagina de început Pagina următoare
Pagina
precedentă
Pagina de
început
Pagina
următoare